OVER DE STUDIE

Tot nu toe hebben COPD-patiënten weinig opties om hun symptomen te beheersen. Als deelnemer aan deze studie is het mogelijk dat uw COPD-symptomen kunnen verbeteren en kunt u door deel te nemen aan het onderzoek andere patiënten met COPD helpen om in de toekomst minder klachten te hebben.

U kunt mogelijk deelnemen aan deze studie indien u:

  • matige tot ernstige COPD hebt (Longfunctie Gold stadium II of III)
  • tussen de 40 en 75 jaar oud bent
  • ten minste 2 maanden vóór uw screeningsgesprek definitief gestopt bent met roken

Dit zijn niet de enige vereisten voor deelname aan deze studie en bepaalde andere criteria kunnen u uitsluiten van deelname.
about

Hoe gaat de studie te werk

1. Doorverwijzing en gesprek over geschiktheid voor deelname

Geïnteresseerde patiënten kunnen aan hun longarts vragen door verwezen te worden naar een studiecentrum . Uw gegevens zullen dan eerst door het studieteam op papier beoordeeld worden om te kijken of u mogelijk in aanmerking komt voor deelname aan de studie. Als u mogelijkt geschikt bent dan zal een lid van het studieteam u uitnodigen om voor een eerste screeningsonderzoek naar het ziekenhuis te komen.

2. Medische screening

De onderzoeksarts of iemand anders betrokken bij de studie zal de het onderzoek in detail met u doornemen. Daarbij worden alle bekende risico’s enmogelijke voordelen besproken, uw rechten als een deelnemer en andere informatie die u nodig kunt hebben om een overwogen beslissing te nemen. Na dit bezoek krijgt u de uitgebreide patienteninformatie van dit onderzoek mee om thuis nog eens goed te kunnen doorlezen. Indien u besluit deel te gaan nemen volgt er een volgend bezoek waarbij een eerste medische screening wordt uitgevoerd en als u voldoet aan de eerste vereisten voor deelname wordt er een volgende screeningsvisite voor u ingepland.

3. De behandeling

De behandeling wordt uitgevoerd in ‘dagbehandeling’ onder algehele narcose. Bij deze eenmalige, “niet-operatieve” ingreep wordt een speciale katheter in de longen ingebracht door een standaard bronchoscoop. Deze katheter geeft een elektrische energie af aan de zenuwen die zich aan de buitenkant van de luchtwegen bevinden. Deze energie wordt radiofrequente (RF) energie genoemd. De procedure duurt ongeveer een uur. Kom meer te weten over de procedure.

4. Kosten van de zorg en bezoeken aan het ziekenhuis

Alle bezoeken aan de arts en de medische onderzoeken zijn voor u gratis. Ook worden de reiskosten vergoed.

U blijft onder behandeling bij uw eigen longarts maar bij het onderzoek is een studiearts betrokken die longarts is.

Uw gezondheidsstatus zal gedurende drie jaar na de procedure worden gecontroleerd. U kunt tijdens deze hele periode contact opnemen met het onderzoeksteam indien u vragen of zorgen hebt.

De inschrijving bij het klinisch AIRFLOW-2-onderzoek is afgerond. Neem bij vragen contact met ons op.

De volgende websites kunnen nuttig zijn voor meer informatie over klinische studies:

Clinical Trials US National Institutes of Health
EU Clinical Trials Register
UK Clinical Trials Gateway
World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform

This post is also available in: Frans Duits Engels