OVER COPD

Chronische obstructieve longziekte (COPD) wordt gekenmerkt door een aanhoudende beperking van de luchtstroom die progressief is en de normale ademhaling belemmert. Het is een van de belangrijkste, maar onvoldoende erkende oorzaken van wereldwijde morbiditeit en mortaliteit. Naar schatting lijden wereldwijd meer dan 300 miljoen mensen aan COPD[1] waarvan meer dan 19 miljoen volwassenen in de VS. De jaarlijkse lasten van COPD voor de gezondheidszorg in de VS worden geschat op 50 miljard dollar per jaar.[2]

cord COPD is een overkoepelende term die wordt gebruikt om een groep ziekten te beschrijven, zoals een aandoening van de kleine luchtwegen (chronische bronchitis) en emfyseem. Deze worden gekenmerkt door chronische en niet volledig reversibele luchtwegobstructie die de normale ademhaling belemmert.

Luchtwegobstructie (vernauwing van de luchtwegen) kan het gevolg zijn van een combinatie van vier basismechanismen:

  • Samentrekking van de gladde spieren die tot bronchoconstrictie leidt en vernauwing van de luchtwegen veroorzaakt.
  • Overmatige slijmproductie die tot blokkering van de luchtwegopening leidt.
  • Verdikking van de wanden van de luchtwegen, wat het gevolg kan zijn van een combinatie van een ontsteking of hypertrofie van de gladde spieren of slijmklieren.
  • Verandering van de structuren rond de luchtwegen, zoals emfysemateuze afbraak van het longweefsel zelf, kan tot een verlies van radiale tractie op de luchtwegwand leiden met daaropvolgende vernauwing van de luchtwegen.

Een combinatie van deze vier basismechanismen zorgt voor wijdverspreide en variabele obstructie van de luchtstroom, waardoor patiënten moeilijk kunnen ademen en die symptomen veroorzaakt als kortademigheid (dyspneu), piepende ademhaling, beklemd gevoel op de borst en een productieve hoest.

Artsen gebruiken een combinatie van evaluaties met behulp waarvan de obstructie van de luchtwegen en symptomen van de patiënt worden geëvalueerd (buiten adem zijn, aanhoudende hoest, slijmproductie, enz.) zodat een geschikte behandeling kan worden geselecteerd. Een groep van ‘s werelds vooraanstaande deskundigen op het gebied van COPD vormen een belangenbehartigingsgroep met de naam The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD, Het globale initiatief voor chronische obstructieve longziekte). Zij hebben richtlijnen gepubliceerd voor de evaluatie van de ernst en geschikte behandeling van de ziekte. Deze worden soms de GOLD COPD-stadia genoemd. Eén GOLD-evaluatietest gebruikt spirometrie (ademhalingstest) om patiënten op basis van de mate van beperking van de luchtstroom te categoriseren (GOLD-graad 1-4). Een andere test categoriseert patiënten op basis van hun symptomen en risico van exacerbatie (GOLD-groep A-D). Aanbevelingen voor behandeling worden gebaseerd op de GOLD-groep A-D-score.

De meeste patiënten worden farmacologisch behandeld. De behandelingsrichtlijnen voor patiënten in GOLD-groep A, ook GOLD A-patiënten genoemd, omvatten bijvoorbeeld het een- of tweemaal per dag gebruiken van een geïnhaleerde (kort- of langwerkende) luchtverwijder om de luchtwegen te ontspannen en tijdelijk te openen. Andere vormen van behandeling zijn onder meer pulmonale revalidatie, zuurstoftoediening en een chirurgische ingreep.

De AIRFLOW-2 studie doet onderzoek naar een nieuwe behandeling voor COPD door middel van een minimaal invasieve poliklinische behandeling Deze eenmalige bronchoscopische behandeling, die gerichte longdenervatie of “Targeted Lung Denervation” genoemd wordt, heeft het potentieel om een verbetering te bieden voor COPD-patiënten door een blijvend luchtweg verwijdend effect te veroorzaken, waardoor er minder kalchten kunnen voorkomen. TLD is uitsluitend beschikbaar in het kader van klinisch onderzoek.

Voor meer informatie over COPD komen de volgende websites mogelijk van pas:

Wereldwijd initiatief voor chronische obstructieve longziekte (GOLD)
Europees respiratoir gemeenschap
Europese longstichting
Amerikaanse longassociatie
Nationaal hart-, long- en bloedinstituut

Raadpleeg een medische zorgverlener voor de huidige behandelingsopties voor COPD.


[1] Global Chronic Obstructive Pulmonary Disease Epidemiology and Patient Flow – 2017.
Fore Pharma.
[2] American Lung Association, COPD Fact Sheet, February 2011

This post is also available in: Frans Duits Engels