Over COPD

Chronische Obstructieve Longziekte (COPD, in het engels “Chronic Obstructive Pulmonary Disease”) belemmert de normale ademhaling en kan leiden tot kortademigheid (dyspneu), piepende ademhaling, beklemming op de borst en een (productieve) hoest.

Lees meer

Informatie over het onderzoek naar deexperimentele behandeling

Deze studie beoordeelt de veiligheid en de effectiviteit van een nieuwe experimentele behandeling die de symptomen van uw COPD mogelijk kan verminderen en daardoor kan helpen om uw ademhaling gemakkelijker te maken.

Lees meer

De behandeling

Gerichte longdenervatie (TLD, in het engels – “Targeted Lung Denervation”) is een eenmalige, niet-operatieve ingreep die ontwikkeld is om de symptomen van COPD beter onder controle te brengen.

Lees meer

This post is also available in: Frans Duits Engels